* OTCBTC 已于 2018/2/22 上架 Ripple (XRP) 币种,同时开放场外、币币交易。

* 欢迎广大用户推荐优质币种,我们会优先安排上架。谢谢各位!查看已上线币种介绍

价格最低
1,000 - 61,748.94 CNY
8,685.25
CNY/BCH
信誉最高
100 - 35,369.14 CNY
9,294.74
CNY/BCH
Empty offer

0广告费,1口价买卖数字币

去刊登快速广告

更多其他的选择: 价格最低 | 信用最高 列表页与下单页价格不一致?


 • 昵称
 • 信用
 • 交易方式
 • 交易限额
 • 浮动单价
 • 操作
 • Headimage 07e787ab 9e4e 4e30 ba81 0efbba47600a
  wabb814 2 分钟 前上线
 • 信用 交易 11448 好评度 99.93%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 1,000 - 61,748.94 CNY
 • 单价 8,685.25 CNY/BCH
 • 购买
 • User default pic
  otcPW 16 分钟 前上线
 • 信用 交易 188 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 1,000 - 50,935.87 CNY
 • 单价 8,965 CNY/BCH
 • 购买
 • Headimage 9373e192 0a7f 464c b6d2 1ea63af65d79
  JianShi 不到一分钟 前上线
 • 信用 交易 24069 好评度 99.99%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 35,369.14 CNY
 • 单价 9,294.74 CNY/BCH
 • 购买
 • User default pic
  leengsmile 17 分钟 前上线
 • 信用 交易 5 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay
 • 交易限额 1,000 - 5,735.78 CNY
 • 单价 11,427.96 CNY/BCH
 • 购买
 • Headimage 15fc5bba 6fa7 4d3c 9fc1 2d2a2b48f3aa
  imbaq1989 大约 11 小时 前上线
 • 信用 交易 12 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat
 • 交易限额 100 - 1,615.92 CNY
 • 单价 8,068.14 CNY/BCH
 • 购买
 • Headimage b34190d2 a2de 4dfa 8b63 a6aa54c399d0
  long0225 大约 10 小时 前上线
 • 信用 交易 0 好评度 暂无评价
 • 交易方式 Payment alipay Payment card
 • 交易限额 10,000 - 50,000 CNY
 • 单价 8,075.76 CNY/BCH
 • 购买
 • Headimage a661abe9 6d33 4684 bc33 b7d07d7c12f3
  OTC-BTC 大约 9 小时 前上线
 • 信用 交易 1259 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 50,440.17 CNY
 • 单价 8,913.81 CNY/BCH
 • 购买

条件搜索

你想出
CNY 修改
进行
CNY > BCH
交易方式
不限
2

方案选择

3

新建交易

4

进行交易

5

进行移交

6

完成交易

当前在线人数

1,262

最近 BCH 成交均价

7,962.73 CNY

当前 BCH 市价

7,618.64 CNY 2018-02-25 10:10 -
Coinmarketcap

手机客户端(场外版)

现在安装,随时交易

Phone app image
Phone app image small