* OTCBTC 已于 2018/2/22 上架 Ripple (XRP) 币种,同时开放场外、币币交易。

* 欢迎广大用户推荐优质币种,我们会优先安排上架。谢谢各位!查看已上线币种介绍

收购价格最高
20 - 100 BNB
50
CNY/BNB
信誉最高
10 - 10,000 BNB
46.9
CNY/BNB
Empty offer

0广告费,1口价买卖数字币

去刊登快速广告

更多其他的选择: 收购价格最高 | 信用最高 列表页与下单页价格不一致?


 • 昵称
 • 信用
 • 交易方式
 • 交易限额
 • 浮动单价
 • 操作
 • Headimage df70dc23 02a4 4357 b24a 0b272334e6f8
  huangshi214 2 分钟 前上线
 • 信用 交易 438 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 20 - 100 BNB
 • 单价 50 CNY/BNB
 • 出售
 • Headimage 9373e192 0a7f 464c b6d2 1ea63af65d79
  JianShi 一分钟 前上线
 • 信用 交易 24069 好评度 99.99%
 • 交易方式 Payment alipay Payment card
 • 交易限额 10 - 10,000 BNB
 • 单价 46.9 CNY/BNB
 • 出售
 • User default pic
  lipengju1234 30 分钟 前上线
 • 信用 交易 386 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 3 - 300 BNB
 • 单价 46 CNY/BNB
 • 出售

条件搜索

你想出
BNB 修改
进行
BNB > CNY
交易方式
不限
2

方案选择

3

新建交易

4

进行交易

5

进行移交

6

完成交易

当前在线人数

1,277

最近 BNB 成交均价

70 CNY

当前 BNB 市价

58.62 CNY 2018-02-25 10:10 -
Coinmarketcap

手机客户端(场外版)

现在安装,随时交易

Phone app image
Phone app image small