* OTCBTC 已于 2018/2/22 上架 Ripple (XRP) 币种,同时开放场外、币币交易。

* 欢迎广大用户推荐优质币种,我们会优先安排上架。谢谢各位!查看已上线币种介绍

收购价格最高
0.05 - 6 BCH
7,336.38
CNY/BCH
信誉最高
0.03 - 20 BCH
7,224.66
CNY/BCH
Empty offer

0广告费,1口价买卖数字币

去刊登快速广告

更多其他的选择: 收购价格最高 | 信用最高 列表页与下单页价格不一致?


 • 昵称
 • 信用
 • 交易方式
 • 交易限额
 • 浮动单价
 • 操作
 • Headimage 7ad51293 0054 480f a15b 157428fb5a09
  15030989998 不到一分钟 前上线
 • 信用 交易 851 好评度 99.84%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 0.05 - 6 BCH
 • 单价 7,336.38 CNY/BCH
 • 出售
 • User default pic
  18584444410 大约一小时 前上线
 • 信用 交易 12 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 0.1 - 1 BCH
 • 单价 7,634.3 CNY/BCH
 • 出售
 • Headimage 9371d2e7 3907 4bcb b5fa 32487b939105
  2008sike 大约 14 小时 前上线
 • 信用 交易 11 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 1 - 2 BCH
 • 单价 7,373.62 CNY/BCH
 • 出售
 • User default pic
  lipengju1234 大约 5 小时 前上线
 • 信用 交易 399 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 0.015 - 0.8 BCH
 • 单价 7,328.19 CNY/BCH
 • 出售
 • Headimage 715569d0 3d73 49cc 9075 a5cd9806a94b
  18900278099 大约 2 小时 前上线
 • 信用 交易 14935 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 0.03 - 20 BCH
 • 单价 7,224.66 CNY/BCH
 • 出售

条件搜索

你想出
BCH 修改
进行
BCH > CNY
交易方式
不限
2

方案选择

3

新建交易

4

进行交易

5

进行移交

6

完成交易

当前在线人数

239

最近 BCH 成交均价

8,161.24 CNY

当前 BCH 市价

7,448.1 CNY 2018-02-26 05:45 -
Coinmarketcap

手机客户端(场外版)

现在安装,随时交易

Phone app image
Phone app image small